Czym jest faktoring?

inkasowanie należności

Masz problem z rozliczaniem się z kontrahentami? Chcesz ograniczyć ryzyko, związane z opóźnianiem się lub brakiem zapłaty przez kontrahenta? A może pragniesz poprawić bilans finansowy swojego przedsiębiorstwa i potrzebujesz dodatkowego finansowania, nie mając zdolności kredytowej? Skorzystaj z usługi faktoringu! Więcej o niej dowiesz się, czytając nasz wpis!

Faktoring, czyli właściwie co?

Usługa faktoringu polega na wykupieniu przez faktora, czyli podmiot, świadczący usługę faktoringu, nieprzeterminowanych wierzytelności firmy, należnych od jej kontrahentów. Faktor może świadczyć na rzecz faktorantów także szereg dodatkowych usług, w tym:

  • inkasować należności,
  • monitorować płatności,
  • prowadzić rozliczenia,
  • pomagać w ściąganiu należności.

Świadczona przez nas usługa jest dość prosta; po przesłaniu nam zestawienia wystawionych faktur za sprzedane towary otrzymasz zaliczkę, wynoszącą do 90% wartości faktury. Pozostała część zostanie ci wypłacona po otrzymaniu przez nas płatności ze strony odbiorcy. Jeśli wierzyciel nie będzie chciał się wywiązać ze zobowiązań, to my w twoim imieniu będziemy upominali się o brakującą zapłatę.

Jakie rodzaje faktoringu można wyróżnić?

Wyróżnia się trzy rodzaje faktoringu, w zależności od zakresu odpowiedzialności, którą przyjmuje na siebie faktor. Można zatem zlecić faktoring pełny, faktoring niepełny oraz faktoring mieszany. W pierwszym przypadku faktor przejmuje na siebie pełne ryzyko niewypłacalnością dłużnika i dochodzi samodzielnie nieprzeterminowanych należności. Faktoring mieszany natomiast polega na równomiernym rozłożeniu ryzyka oraz ustaleniu limitu odpowiedzialności faktora.

Jakie są zalety faktoringu?

Oferowana przez naszą firmę usługa faktoringu ma wiele zalet. Przede wszystkim umożliwia szybkie otrzymanie środków, wynikających z zawartej transakcji sprzedaży. Skraca się cykl rotacji należności, a płynność  finansowa zostaje poprawiona. Dzięki factoringowi ograniczysz ryzyko niewypłacalności kontrahenta, przewlekłego zwlekania z płatnościami, a tym samym bankructwa. Factoring ponadto uwalnia środki, zamrożone w wystawionych fakturach; zobowiązania zostają bowiem przeniesione na faktora, a środki finansowe od razu wypłacone.

Masz pytania? Zadzwoń do nas:

(32) 444 67 48
(32) 444 66 38