Jak wygląda ściąganie należności przez firmę windykacyjną?

windykacja

Gospodarka opiera się na tym, że ludzie wymieniają się towarami. Jedni są sprzedawcami, inni klientami. Sprzedawane są zarówno towary, jak i usługi. Aby wszystko działało płynnie i bez zarzutu, klienci muszą płacić sprzedawcom. Niestety czasami zdarzają się sytuacje, kiedy nie są oni wypłacalni, więc sprzedawcy nie dostają należnej im zapłaty. Taki obrót spraw może doprowadzić do powstania poważnych problemów finansowych w każdej firmie. Jak można poradzić sobie w tak trudnej sytuacji? Najlepiej skorzystać z usług firm windykacyjnych, które specjalizują się w odzyskiwaniu długów!

Czym różni się windykacja miękka od windykacji twardej?

Windykacja długów może być przeprowadzana dwoma metodami. Jedną z nich jest tzw. windykacja miękka, czyli polubowna, druga to windykacja twarda, czyli sądowa. Pierwszy rodzaj odzyskiwania długów polega na prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem, a następnie na polubownym ściągnięciu długów. Drugi rodzaj windykacji jest stosowany w bardziej skomplikowanych sytuacjach, gdy nie da się w sposób ugodowy odzyskać należności. Windykacja twarda jest zatem metodą wykorzystującą drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego, a w skrajnych przypadkach również karnego.

Jak krok po kroku przeprowadzana jest windykacja polubowna?

Firma windykacyjna wybiera stosowny sposób postępowania, który jest odpowiedni dla konkretnej sprawy i najkorzystniejszy dla jej klienta. Jeżeli pracownicy firmy stwierdzą, że aby ściągnąć dług, wystarczy zastosować windykację miękką, to w pierwszej kolejności skontaktują się z dłużnikiem. Na początku podejmowane są negocjacje, podczas których ustalane są warunki uregulowania przez niego należności. W tej łagodnej formie dochodzenia swoich należności wykorzystywane są: przypomnienia o dokonaniu zapłaty, wezwania do zapłaty, a jeśli zachodzi taka potrzeba również wezwania do zapłaty z notami odsetkowymi.

Już na tym etapie postępowania pracownicy firmy windykacyjnej dokładnie ustalają skład majątku dłużnika. Aby skłonić dłużnika do uregulowania długów, można na wezwaniach do zapłaty zawrzeć dodatkowe zapisy, które będą go informowały o tym, jakie konsekwencje grożą mu w przypadku niespłacenia długu (np.: przekazanie jego danych do Biura Informacji Gospodarczej, opublikowanie długu na giełdzie długów czy przekazanie sprawy do sądu).

Kiedy konieczna jest windykacja sądowa i jak jest przeprowadzana?

Jeśli postępowanie polubowne nie przyniesie oczekiwanych efektów, przechodzi się wówczas do windykacji twardej. Sprawa zostaje skierowana do sądu. Wierzyciel uzyskuje tytuł egzekucyjny, dzięki czemu może dochodzić swoich praw do zwrotu należności na drodze sądowej. Aby móc rozpocząć egzekucję komorniczą, niezbędne jest uzyskanie orzeczenia sądu oraz klauzuli wykonalności. To jedyny sposób ściągnięcia długu od opornego dłużnika, który nie wywiązuje się z ustaleń zawartych z wierzycielem w umowie i ignoruje wcześniejsze wezwania do zapłaty. Komornik może dokonać przymusowej egzekucji dochodzonej należności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę albo z ruchomości lub nieruchomości posiadanych przez dłużnika.

 

Masz pytania? Zadzwoń do nas:

(32) 444 67 48
(32) 444 66 38