Jakie należności może dla Ciebie odzyskać firma windykacyjna?

pieniadze scaled

Zadłużenie przeciętnego Kowalskiego z roku na rok systematycznie wzrasta. Zwiększa się także zadłużenie przedsiębiorców, co ma związek z działaniem kilku czynników. Niezależnie od przyczyny braku spłaty należności, trzeba poczynić odpowiednie kroki, które pozwolą na odzyskanie pieniędzy. Wyjaśniamy, jakie należności może odzyskać firma windykacyjna.

Na czym polega działalność firmy windykacyjnej?

Firma windykacyjna pomaga w odzyskiwaniu należności od nierzetelnych dłużników. Dzięki nim wierzyciele mogą w legalny i skuteczny sposób dochodzić swoich praw w postępowaniu przedsądowym oraz na drodze sądowej. Dług nie jest jedynie problemem dłużnika, bo poszkodowanym w tym przypadku jest przede wszystkim wierzyciel. Oczekując w nieskończoność na spłatę naszych należności, sami zaczynamy się zadłużać. To staje się przyczyną kolejnych problemów. Decydując się na współpracę z firmą windykacyjną, możemy uniknąć wielu kłopotów oraz niepotrzebnego stresu, który nieodłącznie związany jest z niepewną sytuacją finansową i ciągłym oczekiwaniem na spłatę naszych należności. Windykacja długów uwzględnia szereg działań, których celem jest odzyskanie należnych wierzycielom pieniędzy na drodze ugody przedsądowej lub postępowania sądowego, jeżeli polubowne rozwiązanie problemu nie jest możliwe.

Jakie długi odzyskują firmy windykacyjne?

Firma windykacyjna zajmuje się odzyskiwaniem różnego rodzaju długów. Działa na rzecz przedsiębiorców, instytucji, a także osób prywatnych. Najczęściej windykacja dotyczy braku spłaty należności za dostarczone produkty lub wykonane przez przedsiębiorców usługi, należności z tytułu kredytów i pożyczek, należności za dostarczane media i usługi telekomunikacyjne oraz należności związanych z najmem, dzierżawą i długami osób prywatnych, które powstały na skutek udzielenia np. przyjacielskiej pożyczki. Jesteśmy firmą windykacyjną, która działa zgodnie z prawem, odzyskując należności przedsiębiorców i osób prywatnych. Egzekwujemy spłatę różnego rodzaju należności, chroniąc wierzycieli przed konsekwencjami rosnącego zadłużenia, które wpływa na stan majątkowy. Możesz się do nas zgłosić z każdym problemem! Doradzimy i wspólnie wybierzemy najlepsze z możliwych rozwiązań.

Masz pytania? Zadzwoń do nas:

(32) 444 67 48
(32) 444 66 38