Jakie czynności mogą podejmować firmy windykacyjne?

listy z windykacji

Windykacja obejmuje szereg różnego rodzaju metod, które umożliwiają wyegzekwowanie spłaty długu przez osobę, która unika odpowiedzialności. Chociaż termin ten kojarzy się z czymś negatywnym, to windykacja często okazuje się jedną z najskuteczniejszych metod pozwalających na rozwiązanie problemu. Tym bardziej że przyjmuje ona wiele różnych form. Jakie czynności mogą podejmować firmy windykacyjne? Temat ten omawiamy w naszym artykule. 

Jakie kroki może podejmować firma windykacyjna?

Windykacja może przybierać różną formę w zależności od tego, jaki jest charakter sprawy oraz o jak zaawansowaną kwestię chodzi. Kroki, które może wykorzystać wyspecjalizowana firma to przede wszystkim postępowanie polubowne, polegające na kontakcie z dłużnikiem w celu ustalenia warunków spłaty i wynegocjowania zasad korzystnych dla obu stron. Kluczem jest poinformowanie dłużnika, że osoba poszkodowana domaga się spłaty, a także, jaka jest kwota zobowiązania i jaki jest termin jej uregulowania. Krok ten może przybierać formę rozmowy telefonicznej, listu, wiadomości SMS, czy wiadomości mailowej. W niektórych sytuacjach korzystna okazuje się także tzw. windykacja terenowa polegająca na osobistej wizycie windykatora w siedzibie dłużnika w celu dokonania szczegółowych negocjacji. 

W sytuacji, gdy postępowanie polubowne nie przyniesie korzyści, konieczne staje się wykorzystanie postępowania sądowego. Może ono wiązać się także z postępowaniem zabezpieczającym, które zapewnia skuteczność przyszłej egzekucji majątku. Proces ten powinien być przeprowadzony przez profesjonalną, doświadczoną firmę, która przedstawi odpowiednie dokumenty wpływające na orzeczenie sądu.

Ostatecznym krokiem, który może podjąć firma windykacyjna jest egzekucja komornicza, związana z zajęciem majątku osoby, która nie chce spłacić swojego zobowiązania.

O czym warto pamiętać?

Należy jednak podkreślić, że firmy windykacyjne nie są organami egzekucyjnymi, czyli nie pełnią takiej samej roli, jak sądy lub komornicy. Oznacza to także, że nie posiadają takich samych uprawnień, jak wspomniane organy państwowe. Istnieją jednak metody, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w celu skłonienia dłużnika do działania. Chodzi przede wszystkim o wysyłanie wezwań do zapłaty, podawanie informacji o stanie zadłużenia danej osoby, a także powoływanie się na podstawę istniejącego zobowiązania (np. na umowę sprzedaży, umowę o pracę). Do kompetencji firm windykacyjnych należy także informowanie dłużnika o aktualnych odsetkach, czy planowanych terminach. 

Metody te, mimo że ograniczone, wyróżniają się dużą skutecznością. Dodatkowo dzięki odpowiedniemu zorganizowaniu i posiadanemu doświadczeniu, firmy te mogą pomagać w szybkim i efektywnym pobraniu należności.

Warto jednak pamiętać, że wykluczone jest wykorzystywanie takich metod jak:

  • dokonywanie zajęcia jakiegokolwiek składnika majątku (kompetencje te przysługują komornikowi),
  • nachodzenie dłużnika,
  • nękanie SMS-ami, telefonami, czy mailami (zarówno samego dłużnika, jak i jego rodziny, czy znajomych).

W/w niedopuszczalne działania nie są w ogóle potrzebne, gdy sprawę prowadzi profesjonalna firma windykacyjna, która bez zbędnej zwłoki skieruje sprawę do sądu natychmiast, gdy okaże się, że dłużnik nie jest zainteresowany polubownym zakończeniem sprawy. Następnie, po uzyskaniu wyroku w sprawie zostanie ona skierowana na drogę skutecznej egzekucji.

Masz pytania? Zadzwoń do nas:

(32) 444 67 48
(32) 444 66 38