Jakie są etapy windykacji należności?

dokumenty

Windykacja to termin, który nie kojarzy się pozytywnie, a dla niektórych oznacza wręcz duże kłopoty. Jednak jeśli jesteśmy tą drugą stroną, czyli osobą pokrzywdzoną, której nie oddano należności, windykacja może być rozwiązaniem naszych problemów i sposobem na odzyskanie tego, co straciliśmy. Czym jest windykacja w świetle prawa? I jakie jej etapy wyróżniamy? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Windykacja – czym jest?

Windykacja to różnego rodzaju działania, które mają jeden cel: odzyskanie należności. Działania te prowadzone są w sposób legalny i zgodny z obowiązującymi, aktualnymi przepisami prawnymi. Wymagają one także zaawansowanej znajomości zasad finansowych i zorganizowana, koniecznego do zaplanowania poszczególnych etapów procesu.

Nie ulega wątpliwości, że windykacja to proces, który należy powierzyć w ręce profesjonalistów. Dlaczego? Z jednej strony, tak jak już wspomnieliśmy wymaga ona wiedzy i doświadczenia. Z drugiej jednak strony konieczne jest zachowanie odpowiedniej efektywności i szybkości, która ma kluczowe znaczenie w powodzeniu naszych planów. Aby odzyskać należne środki, stosowane są trzy główne kroki. Jakie? 

Jakie są etapy windykacji należności?

Pierwszy etap należy do kroków polubownych, które mają na celu szybkie rozwiązanie problemu, bez podejmowania dalszych, bardziej zaawansowanych działań. Chodzi więc o etap nazywany negocjacjami z dłużnikiem. To specyficzna próba rozmowy, mająca na celu określenie warunków spłaty, które będą korzystne i osiągalne dla obu stron. Taki kontakt może przybierać formę rozmowy telefonicznej, wiadomości tekstowej lub oficjalnego maila. Na tym etapie stosowane są także dodatkowe metody, które mają zwiększyć skuteczność negocjacji. Chodzi przede wszystkim o zawarcie ugody z dłużnikiem.

Praktyka pokazuje, że w wielu sytuacjach etap pierwszy, czyli negocjacje okazują się skuteczne. Niestety nie zawsze się tak dzieje. Dlatego kolejnym krokiem, który możemy podjąć jest współpraca z sądem polubownym, kończąca się wydaniem orzeczenia i wezwania do zapłaty określonej należności. Dzięki współpracy z naszą firmą jest to etap, o który, jako strona poszkodowana, nie musisz się martwić. Nasi specjaliści przygotowują i dostarczają stosowne dokumenty, a następnie reprezentują stronę w sądzie. 

Zdarza się jednak, że nawet wydanie orzeczenia przez sąd nie stanowi skutecznego rozwiązania. Z myślą o takich sytuacjach stworzono krok trzeci, polegający na egzekucji z udziałem komorników. Działania te także prowadzone są przez naszą firmę. Dzięki wsparciu specjalistów z zakresu prawa i finansów, a także doświadczonych komorników podejmowane są szybkie i efektywne kroki, które pozwalają na ostateczne odzyskanie należności.

Masz pytania? Zadzwoń do nas:

(32) 444 67 48
(32) 444 66 38