Windykacja międzynarodowa

WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej odzyskanie należności od zagranicznych kontrahentów stało się problemem znaczącej części naszych klientów. Jest to naturalną konsekwencją nie tylko intensyfikacji naszego eksportu, ale także wejścia na rodzimy rynek podmiotów zagranicznych.

W następstwie powyższego nieuchronnym było pojawienie się problemów z regulowaniem płatności wynikających z transakcji międzynarodowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, nasza firma windykacyjna wyspecjalizowała się w prowadzeniu postępowań również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Do oferty naszych usług – obok odzyskiwania należności na terenie kraju – weszła również windykacja w UE, dzięki której możliwe jest odzyskiwanie długów za granicą oraz związana z nią szybka pomoc prawna. Nowy obszar działania sprawia, że jesteśmy równie skuteczni w odzyskiwaniu należności od polskich dłużników, jak i od zalegających z zapłatą kontrahentów zagranicznych.

 

Oferujemy możliwość dochodzenia omawianych roszczeń. Przekłada się to na obniżenie ponoszonych przez naszych klientów kosztów takich postępowań. Korzystnie wpływa też na szybkość załatwiania każdej konkretnej sprawy.

Masz pytania? Zadzwoń do nas:

(32) 444 67 48
(32) 444 66 38